NT2 Arnhem

De openbare school is een basis voor het leren van talen. Nog voor een kind naar de kleuterschool kan, moet het naar een openbare school gaan waar het kan socialiseren en verbeteringen kan aanbrengen. Kinderen die regelmatig in contact komen met leeftijdgenoten uit verschillende culturen, hebben meer voordeel bij het opbouwen van woordenschat, uitspraak en grammatica. Door het verkorte leerplan en de geïntegreerde instructie zullen de leerlingen meer voordeel hebben bij het aanleren van zowel zelfstandige als coöperatieve vaardigheden. Deze kinderen hebben ook een grotere kans om andere kinderen te observeren, verschillen te ontdekken en de verschillen in ideeën en denkwijzen te waarderen.

Onafhankelijke scholen

Omdat openbare scholen geen samenhangend geheel vormen, krijgen de leerlingen te maken met een grotere mate van “schoolcultuur”, die door de media algemeen wordt aanvaard als de “imilatie” van kinderen. De term “cultuur” is moeilijk te definiëren. Als cultuur betekent dat men hetzelfde is, denk ik dat elk leerplan de maatschappij verbetert als het het delen van informatie inhoudt. De kinderen van New York hebben een cultuurschok, en dat is een feit dat zij op de eerste lesdag onder ogen moeten zien.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen het juiste onderwijs te geven, vertel me alsjeblieft niet dat ik door een andere cultuur hoepels spring. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om een nieuwe taal te leren zonder lessen, en bij een Amerikaans gezin te gaan wonen. Kinderen staan voor heel wat uitdagingen, en het is normaal dat ze een deel van de vertrouwde mensen waarmee ze zijn opgegroeid, verliezen. Het idee dat immigratie zal leiden tot een emotionele breuk met hun land van herkomst is voor de meesten van hen een moeilijk te hanteren concept. Ik ben mij er terdege van bewust dat dit begrip samenhangt met het idee dat zij niet vertrouwd zijn met de taal die zij proberen te leren. Maar alleen al door het verlies van een persoon die zij volledig kenden en waarmee zij zijn opgegroeid…zoals hun etniciteit, taal van sprekers, en namen van vrienden en leraren, etc., ervaren zij een cultuurschok. Ik kan me voorstellen dat de meesten van hen liever in hun huidige cultuur waren gebleven, en hun taal hadden kunnen spreken en verstaan.

De wereld is behoorlijk complex en onze wereld verandert snel. Ondanks alle barrières die door de geografie, taalbarrières en economische of sociale uitdagingen worden opgeworpen, leren zowel kinderen als volwassenen lezen, schrijven en communiceren tussen culturen. Het internet heeft voor de hele wereld deuren naar de wereld geopend, en hoewel het lijkt alsof het de nationale en sociale mogelijkheden voor velen afsluit, biedt het ook mogelijkheden voor zelfontdekking en groei.

Ons persoonlijk voordeel is dat wij via internetcommunicatie meer te weten kunnen komen over andere culturen en mensen uit verschillende delen van de wereld. Dit is een belangrijke bron van informatie voor ons voortbestaan. Als we niet met rust laten met onze gedachten, lopen we het risico te worden aangevallen door meer dan waartegen we ons kunnen verdedigen. We hebben de mogelijkheid om open te staan voor mensen uit verschillende delen van de wereld, en meer te leren over hen, hun culturen en tradities.

Het internet is een belangrijke bron van informatie en leermiddelen voor wie daarnaar op zoek is. Het geeft mensen wereldwijd de kans om met elkaar te communiceren, te weten wat de ander gemeenschappelijk heeft, en informatie en wijsheid uit elkaar te halen en waar nodig toe te passen. Als onze kinderen bijvoorbeeld vastzitten bij het lezen van inhoud die niet tot hun cultuur behoort, of als zij voor een taak staan die zij de eerste keer niet begrijpen, kunnen wij hen helpen de betekenis te vinden.

Daarnaast zijn televisie en films goede hulpmiddelen om kinderen essentiële lessen en culturen bij te brengen. Door te laten zien hoe mensen omgaan met andere culturen dan die van henzelf, kan het hen helpen leren over mensen uit verschillende delen van de wereld. In de film King Kong bijvoorbeeld waren het thema identiteit en de betekenis van arm en rijk de thema’s waarmee de hoofdpersoon van Kong worstelt.

De kracht van onderwijs ligt in het bewustzijn dat wij hebben van mondiale culturen en hoe het begrijpen van die culturen voordelen biedt die ons leven beter kunnen maken. We moeten ons ervan bewust zijn dat de vooruitgang van een land symbool staat voor respect voor diversiteit en interdiversiteit, dat het belangrijk is de economische en sociale rol van mensen uit verschillende delen van de wereld te begrijpen, en dat het verwaarlozen van dergelijke gebieden het culturele en literaire erfgoed van onze beschaving in gevaar brengt.

Ten slotte biedt het internet belangrijke onderwijsmiddelen voor mensen die niet naar school kunnen. Onderwijzen en leren zijn mogelijk voor mensen die voor hun gezin en kinderen moeten zorgen. Het gebruik van het internet is ook van belang voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Het internet biedt lees- en schrijflessen over onderwerpen variërend van talen van de wereld, tot computeronderwijs, tot de geschiedenis van het menselijk ras. Het internet is een geweldig hulpmiddel voor ons allemaal.